Členstvo

Členstvo

Basketbalový klub SLÁVIA Žilina, v skrátenej forme "BK SLÁVIA Žilina" (ďalej len "klub"), je športovým klubom zriadeným obchodnou spoločnosťou, právnickou osobou založenou okrem iného za účelom podpory a rozvíjania výkonnostného a vrcholového športu a organizovania športových podujatí v basketbale a na naplnenie svojich cieľov organizuje športovú činnosť a prípravu hráčov basketbalu v súlade so zákonom o športe.

Výhody člena

- klubový dres "Zadarmo"
- nárok na kúpu lístku v 50% hodnoty minimálneho vstupného pre jednotlivé vekové kategórie
- nárok na kúpu permanentky v sume 25 €
- nárok na kúpu reklamných predmetov so zľavou 10%

Výška členského

Členské sa platí ročne vždy k 30.9 a to vo výške 20 €
Nový člen zaplatí členské do 14 dni od dátumu, kedy dostal písomné vyrozumenie, že bol prijatý za člena klubu
Členské sa platí na účet klubu vedený v Tatrabanke: IBAN - SK43 1100 0000 0029 4707 3906

Poskytnutím osobných údajov, uvedených v prihláške, dávam svoj súhlas BK SLÁVIA Žilina k zhromažďovaniu, ukladaniu a používaniu svojich osobných údajov v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä so zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov a ďalej podľa Občianskeho zákonníka, ostatných príslušných platných právnych predpisov, ako aj príslušných noriem Európskej únie (GDPR).